Женски полови жлези

Женски полови жлези

ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ЖЛЕЗИ Яйчниците(ovarium) са чифтни женски полови жлези с вътрешносекреторна и външносекреторна функция. Кръвоснабдяват се от едноименна артерия,а интервацията е симпатикусова и [...]

Фактори, влияещи върху функционирането на половата система

Фактори, влияещи върху функционирането на половата система:  Благоприятни: – рационалното хранене – поддържането на личната хигиена – правилното физическо натоварване  Неблагоприятни: [...]