Остри кондиломи

ОСТРИ КОНДИЛОМИ
Острите кондиломи нямат нищо общо с широките кондиломи при вторичния сифилис. Те се причиняват от вируса на обикновените брадавици по ръцете, но имат по-особен вид поради влагата и топлината в половата област.

Вирусът на кондиломите може да попадне върху половите органи по полов или извънполов път. При добра хигиена обаче той може въобще да не се развие. Разрастването на кондиломите се благоприятства от наличието на гонококови и негонококови течения (особено трихомоназа), нечистоплътност, бременност или фимоза (тясна кожичка на члена у мъжа). Поради това кондиломите се срещат главно в зрялата възраст, докато предн пубертета или в старческата възраст, когато лигавиците изобщо са по-сухи, те са рядкост.

В началото се появяват малки розови възелчета  и нарастват на височини . В близко съседство се появяват нови обриви, които разрастват и се сливат със старите, като в резултат се получават образувания с форма на цветно зеле, достигащи значителна големина — до юмрук и повече. Цветът им е розов до месесточервен. Повърхността на силно раз-витите кондиломи се разязвява и отделя лигаво-гнойна секреция и много неприятна миризма.

При мъжа кондиломите се разполагат най-често по главичката на члена и особено по ръба й, по кожичката и в отвърстието на пикочния канал, а при жената — по срамните устни и понякога вътре във влагалището. И при двата пола се засяга аналната област (около правото черво), а по-рядко и кожата, и то главно гънките на тялото — слабините, под мишниците, между пръстите или в ъглите на устата. По кожата кондиломите са със светло- до тъмнокафеникав цвят и напомнят по-скоро плода
на черница.

Острите кондиломи са меки и неболезнени. Те представляват доброкачествено заболяване, което обаче никога не изчезва от само себе си, а проявява непрекъснато тенденция към нарастване и към рецидивиране след лечение. Големите кондиломи представляват механична пречка за осъществяване на полов контакт.

Лечението трябва да бъде навременно, защото кондиломите се премахват най-лесно, докато са малки. Това се постига с високочестотен ток (електро-каутер) или чрез изстъргване с кюретка след предварително замразяване. По-големите кондиломи се намазват с мехлеми или разтвори, съдържащи подофилин, които трябва обезателно да се отстранят на 6-ия час с топла вода, за да не се получи химическо изгаряне. Твърде големите кондиломи се премахват по хирургичен път.

Профилактиката на кондиломите се състои в до-бра хигиена на половите органи и навременно отстраняване на хроничните течения. А за предпазване от рецидиви е необходимо много добро подсушаване с талк или друга пудра. Не бива да се употребяват кортизонови мехлеми, които подхранват ви¬русите.