Туморни образувания

Пред ракови заболявания на женските гениталии – продължително протичащи заболявания, на почвата на които при неблагоприятни условия можа да възникне раков процес:

а) предракови заболявания на вулвата – левкоплакия, крауроза, елефантиаза;

б) предракови заболявания на маточната шийка – ерозио, жлезист полип, дисплазия, еритроплакия, папилома, преинвазивен рак;

в) предракови заболявания на маточното тяло – рецидивираща жлезиста хиперплазия на ендометриума; аденоматоза на ендометриума; полипи на мукозата на матката; вътреепителен рак на ендометриума;

г) предракови заболявания на яйчниците – кистоми;

Тумори на женските полови органи – тумор, се нарича непрекъснато и продължително разрастваща се тъкан, която се отличава от изходящата тъкан по своя атипичен морфологичен строеж и своеобразни процеси на обмяна. Истинският тумор винаги е изграден от новообразувана тъкан:

а) доброкачествени тумори на женските полови органи:

– доброкачествени тумори на вулвата – киста на вулвата, хидроаденомата на вулвата, фибромата на вулвата, фибромиомата на вулвата, липомата на вулвата, ретенционни кисти на вулвата;

– доброкачествени тумори на влагалището – киста, фибромиома, полиломата, хемангиомата на влагалището;

– доброкачествени тумори на матката – миома на матката, полипоза на маточната кухина, кисти на матката, хеманигиома на маточното тяло;

– доброкачествени тумори на яйчниците – се разделят на две основни групи: пролифериращи бластоматозни тумори на яйчника ( кистоми) и непролифериращи ( небластоматозни) тумори на яйчника ( кисти).

Като бластоматозните тумори на яйчника, представляват истинска туморна формация, която може да достигне неограничени размери, а небластоматозните тумори на яйчника, представляват ретенционни кисти, които са с ограничен растеж. Кум доброкачествените тумори на яйчника се отнасят:
o доброкачествени непролифериращи тумори (фоликуларна киста на яйчника, лутеинова киста на яйчника, параовариална киста, дребнокистозна дегенерация на яйчника, поликистозен яйчник);
o доброкачествени пролифериращи тумори на яйчника ( серозна кистома, жлезиста псевдомуциозна кистаденома, папиларната серозна кистаденома, туморът на Brenner, фиброма на яйчника);
o хормонопродуциращи тумори на яйчника ( текама на яйчника, гранулозоклетъчен тумор, аренобластома);
o ембрионални тумори на яйчника ( дермоидна киста);

б) злокачествени тумори:

– рак на външните полови органи (carcinoma vulvae); карцином на вулвата ( sarcoma vulvae); рак на влагалището ( carcinoma vaginae); саркома на влагалището ( sarcoma vaginae); рак на маточната шийка ( carcinoma colli uteri); рак на маточното тяло ( carcinoma corpos uteri); саркома на матката ( sarcoma uteri); рак на маточната тръба ( carcinoma tubae uterinae); рак на яйчника ( carcinoma ovarii); дисгерминома на яйчника ( disgerminoma, seminoma); саркома на яйчника ( sarcoma ovarii); тератобластома; рак на Krukenberg;

в) трофобластни тумори на женските полови органи – гроздовидна бременност, деструираща гроздовидна бременност и хорионепителиомата;