Лимфогранулома ингвинале

Улкус молле (Ulcus molle) и Лимфогранулома ингвинале (Lymphogranuloma inguinale)

Причинява се от бактерий (Haemophilus ducreyi). В централна Европа се среща рядко за разлика от тропическите страни и в страните от третия свят, където е много разпространена. От 2 до 6 дни след заразяването се образуват в мястото на контакт меки болезнени нерегулярни язви. Ингвиналните лимфни възли могат да се увеличат значително. Диагнозата се поставя чрез микроскопско изследване, което доказва наличието на патологичния причинител в язвата. Заболяването се лекува с антибиотици.

Лимфогранулома ингвинале (Lymphogranuloma inguinale)
Заболяването се причинява от специален щам на Chlamydia trachomatis и е много рядко в централна Европа. 14 дни след заразяването в гениталната област се появяват малки възелчета с тенденция към разязвяване. Тези малки болезнени възелчета след около 10-14 дни оздравяват спонтанно и може да не им бъде обърнато голямо внимание. Пациентът търси лекарска помощ едва когато забележи чувствително увеличаване на ингвиналните лимфни възли. Особенни компликации могат да се наблюдават когато уголемените лимфни възли се отварят навън и се образуват фистули или пък се засягат вътрешни лимфни възли. Диагнозата се поставя чрез доказване на патологичния агент директно в огнището на инфекцията или чрез лабораторно изследване на кръвта. В началната фаза заболяването може да бъде излекувано с антибиотици.