Метастатични тумори в яйчника – синдром на Крукенберг

Синдромът на Крукенберг (Fibrosarcoma mucocellulare carcinomatoides, fibrosarcoma ovarii carcinomatodes) се характеризира с наличието на ракови метастази в яйчниците.

Метастатичните яйчникови тумори са симетрични, изхождащи най-често от злокачествени тумори на храносмилателния тракт – до 75 % от ракови новообразувания на стомаха, до 15 % от дебелото черво и до 10 % от жлъчните пътища и задстомашната жлеза. Синдромът на Крукенберг се наблюдава предимно при муцинозен аденокарцином на храносмилателния тракт. Механизмите на пре­насяне на метастазите в яйчниците не са напълно изяснени. Метастазирането (преноса на туморни клетки) може да стане по кръвен, по лимфен път или по коремницата (перитонеума) – с имплантиране на туморните клетки в яйчниците.

Повечето автори приемат, че най-често метастазите при синдрома на Крукемберг се пренасят по лим­фен път – през венечните и лумбо-сакралните лимфни пътища и оттам ретроградно в яйчниците. Не съществува пряка зависимост между степента на разви­тие на първичния карцином в изходния орган и склонността към метастазиране в яйчниците. Все пак по-лесно и по-често метастазират напредналите злокачествени тумори. vtorichnicarcinomi

При разсейки на аденокарцином на стомаха в яйчниците могат да се намерят тумори, съставени от специфичните муцинозни туморни клетки. Според някои автори, само в тези случаи би следвало да се говори за същински тумори на Крукенберг. Синдромът на Крукенберг се наблюдава предимно при млади жени под 35-годишна възраст.

Симптоми при метастатичен тумор на яйчника

В около 70 % от случаите първите прояви при синдрома на Крукенберг са от страна на яйчниците. Симптомите от страна на храносми­лателните органи са сравнително оскъдни и нетипични. При око­ло 30 % от болните водещи са симптомите от страна на стомаха, като туморите в яйчниците в тези случаи са обикновено случайна находка и се откриват при лапароскопия, операция или аутопсияТумор на яйчника (Синдром на Крукенберг)

Диагнозата може да бъде значително затруднена поради голямото разнообразие в клиничното протичане. За синдром на Крукенберг трябва да се мисли при всички случаи на яйчникови тумори у сравнително млади жени. Уточняването на тумора става с пробна лапаротомия или лапароскопия и последващо биопсично изследване. При доказване на метастатичен тумор в яйчниците се налага грижливо изследване предимно на стомаха и чер­вата за търсене на първичния тумор, чрез гастроскопия, рентгеново и биопсично изследване.

Лечението на метастатичните яйчникови тумори е предимно оперативно. При сигурно установените случаи се налага отстраняване на първичния тумор – на стомаха или другаде, и след известно време отстраняване и на яйчниковите метастази. Протичането и изходът при синдрома на Крукенберг в повечето случаи са неблагоприятни.